Smart Mobility Community for Standards & Practices

In Nederland is een nationale Smart Mobility Community for Standards & Practices actief. In 2017 zijn de ‘vaste tafels’ doorontwikkeld naar een ‘actieve community’. De Community S&P agendeert en realiseert een gezamenlijke werkagenda, met als achterliggend doel het versnellen van de implementatie van connected, coöperatieve en automated systemen in Nederland.

Door het maken van afspraken, richtlijnen en standaarden en het delen van geleerde lessen wordt opschaling versneld en versoepeld. De partijen in en belanghebbenden van de community willen zowel economische als maatschappelijke mobiliteitsdoelstellingen realiseren en de positie van Nederland in het internationale speelveld versterken. Door gebruik te maken van internationale afspraken, richtlijnen, standaarden en geleerde lessen en deze aan te vullen vanuit nationale projecten en beleid.

Op basis van gesprekken met projectleiders van projecten, beleidsmakers en internationale spelers worden vraagstukken geïdentificeerd en vastgelegd in een werkagenda. De vraagstukken waar de community ‘typisch’ aan werkt zijn publiek-privaat, projectoverschrijdend en actueel in zowel lopende projecten als internationale agenda’s.

Op dit moment (zomer 2017) zijn de thema’s waaraan de community werkt: Architectuur & Interoperabiliteit, Security, Juridisch, Human Behaviour, Data en Kruispunten. De uitwerking van het thema Impact heeft een sterke relatie met Monitoring & Evaluatie. De rol van de community voor deze twee onderwerpen wordt nog nader bepaald.

De website www.SmartMobilityCommunity.eu  is de virtuele ontmoetingsplek van de community. Op deze website worden vragen gesteld en beantwoord en worden resultaten van de community per thema (op basis van de werkagenda) en relevante documenten gedeeld. Daarnaast treft de community elkaar in (project- of programma-) bijeenkomsten of in specifiek voor de (deel)community georganiseerde themasessies.

 

Bibliotheek Community S&P

Zoek je evaluatierapporten of ben je bijvoorbeeld op zoek naar afspraken en standaarden, of andere documenten die van belang kunnen zijn, surf dan naar de uitgebreide bibliotheek van de Community S&P. Voorbeelden van producten: richtlijnen, handreikingen, normen, architecturen, standaarden en afsprakensets, methodes/ bewezen werkwijzen, lessons learned, overzichten van relevante publicaties, gezamenlijke standpunten (positionpapers, fiches), notities met gedragen adviezen over vervolgaanpak, bereikte overeenstemming of een gedragen analyse, vertaling naar wet- en regelgeving, aanbestedingen. 

 

De Community wordt ondersteund door DITCM, in opdracht van Connecting Mobility en Beter Benutten, en met support van Automotive NL en Connekt.

 

 

 

 

Neem contact op:

088 798 26 31
info@connectingmobility.nl 

Bezoekadres:

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Postadres:

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Volg ons op:

Twitter
LinkedIn