Routekaart

Op 4 november 2013 overhandigde de minister van Infrastructuur en Milieu de Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg aan de Tweede Kamer. Deze Routekaart is tot stand gekomen aan een publiek-private overlegtafel, de 5 November groep. De samenwerkende partners hebben bepaald welke grote veranderingen nodig zijn en hebben daarvoor zes transitiepaden benoemd: routes die richting geven aan de veranderingen op het gebied van verkeersmanagement en informatievoorziening aan reizigers.

Met het ITS overzicht Nederland wordt zichtbaar gemaakt wordt hoe de ITS diensten en faciliteiten in Nederland zich verhouden tot de transitiepaden en wat de voortgang is.

Het doel van het inzichtelijk maken is om gerichter het gesprek met elkaar te kunnen voeren en de aandacht te richten op de zaken die er voor de transitie het meeste toe doen.

In lijn met de Routekaart bepalen publieke en private partners ook in het actieprogramma Connecting Mobility de komende tien jaar (2013-2023) samen hoe Nederland kansen kan verzilveren.

 

 

Neem contact op:

088 798 26 31
info@connectingmobility.nl 

Bezoekadres:

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Postadres:

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Volg ons op:

Twitter
LinkedIn