Wie zijn we en wat doen we?

UPDATE: Met igang van 1 april 2018 zijn de activiteiten van Connecting Mobilitybelegd in de lijnorganisaties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Lees meer

---------------------

Connecting Mobility fungeert als katalysator en creëert de benodigde condities en randvoorwaarden, met veel aandacht voor security, safety en human factors en bijbehorende juridische vraagstukken, en zet regie op samenwerking van overheden en marktpartijen, onder andere door slimmer gebruik te maken van preconcurrentiële samenwerking en aandacht voor standaardisatie. Connecting Mobility monitort de ontwikkelingen.

Overzicht bieden, vernieuwing aanjagen

Op het gebied van ITS en slimme mobiliteit bestaan veel initiatieven en samenwerkingsverbanden. Connecting Mobility biedt daarvoor het overzicht. Het actieprogramma weet wat er nationaal en internationaal speelt, verbindt ontwikkelingen en zorgt ervoor dat partijen elkaar kunnen vinden. Bij succesvolle projecten zorgt het programma voor de landelijke uitrol.

Samenwerking intensiveren

De transitie naar slimme mobiliteit is meer dan ooit een publiekprivaat samenspel. Wegbeheerders en bedrijfsleven hebben elkaar nodig om de juiste investeringsbeslissingen te nemen. Daarom werkt Connecting Mobility aan een hecht partnership tussen de Nederlandse wegbeheerders en private partijen. Dit levert marktkansen voor het bedrijfsleven en (kosten)effectiever verkeersmanagement voor de overheid.

 

 

 

Neem contact op:

088 798 26 31
info@connectingmobility.nl 

Bezoekadres:

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Postadres:

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Volg ons op:

Twitter
LinkedIn