Programmateam

NAAM FUNCTIE / AANDACHTSGEBIED TELEFOON
Marja van Strien programmadirecteur 088-7982 631
Ella van den Oord programmaondersteuner 088-7982 631
Jan Hendrik Sweers strategisch adviseur, marktontwikkeling 088-7982 631
Nina Schaap sr. adviseur, monitoring en evaluatie, public awareness 06-46172151
Marit de Jong strategisch adviseur, overheden 06-5157 2938
Marcel Otto sr. adviseur, ITS internationaal, kennis 06-1587 9128
Thijs Muizelaar sr adviseur, verkeersmanagement en stedelijk gebied 06-51398022
Luuk Verheul sr. adviseur 06-1131 2212
Wim Bakker sr. adviseur, programmasecretaris 06-5354 1157
Ilse Harms sr. adviseur, human factors 06-1587 9676
Esther de Graaf communicatiemanager 06-5318 7920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met ingang van 1 april 2018 zijn de activiteiten van Connecting Mobility belegd in de lijnorganisaties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Lees meer

 

Neem contact op:

088 798 26 31
info@connectingmobility.nl 

Bezoekadres:

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Postadres:

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Volg ons op:

Twitter
LinkedIn