Bedankt voor de samenwerking!

17-04-2018 0 reacties

Met ingang van 1 april 2018 zijn de activiteiten van Connecting Mobility belegd in de lijnorganisaties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Met een integrale aanpak voor alle smart mobility thema’s gaan we nu een volgende fase in: van start-up naar scale-up.

Het nieuwe regeerakkoord heeft geleid tot een ambitieuze en samenhangende beleidsagenda smart mobility die richting geeft aan doel, scope en de rol van verschillende organisaties en activiteiten. Dit is de aanleiding dat de activiteiten, kennis en competentie die binnen Connecting Mobility zijn opgedaan nu in de lijn wordt ingezet als vliegwiel voor de opschaling van intelligente mobiliteit. De continuïteit van de activiteiten is op deze manier geborgd en wordt in de lijn verder versterkt.  Activiteiten op het gebied van  monitoring en evaluatie, strategie en advies, kennisdelen en betrekken en verbinden van private partijen en gebruikers worden belegd bij de DG Mobiliteit van het ministerie I&W. Bij RWS zal een deel strategie en advies en samenwerking tussen en met regionale wegbeheerders worden opgepakt. Samen zorgen wij ervoor dat de activiteiten bij beleid en uitvoering goed op elkaar zijn afgestemd en bijdragen aan de beleidsagenda.

Connecting Mobility heeft de afgelopen jaren in de mobiliteitswereld een  belangrijke aanjaagrol vervuld:  van Routekaart voor verkeersmanagement en verkeersinformatie naar Smart Mobility. Van triple helix naar de quadruple helix van markt, overheden, kennisinstellingen en mobilisten.  Dat hebben we gedaan door inzicht  en overzicht te bieden, door partijen bij elkaar te brengen en door gezamenlijke kennisontwikkeling te organiseren.

Op de leercurve  is het veld van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam gekomen.  Het is mooi om te zien dat de verschillende stakeholders nu zelf het stokje oppakken in gezamenlijke en eigen ontwikkelagenda’s.

De ervaring in het projectoverstijgend samenwerken in de quadruple helix  en in de verbinding tussen landelijke en regionale overheden  nemen we mee en geven we verder vorm in de lijnorganisaties.

Bedankt voor de samenwerking!

Sinds 2013 hebben we met veel plezier en energie met het werkveld samengewerkt aan de transitie naar Smart Mobility. Vanuit onze nieuwe werkplekken bij DG Mobiliteit (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Rijkswaterstaat blijven de meesten van ons betrokken bij de transitie en het werkveld. We willen iedereen die met ons heeft samengewerkt aan deze transitie, vanuit markt, overheden, kennisinstellingen en adviesbureaus, van harte bedanken voor de fijne samenwerking. Zonder deze samenwerking waren we niet gekomen waar we nu staan!

Deze website
Deze website blijft de komende zes maanden (tot 1 oktober 2018) nog in de lucht, maar er worden geen nieuwe berichten gepubliceerd.

0  reacties

Velden met een * zijn verplicht.

 
 

Een momentje...

 

Neem contact op:

088 798 26 31
info@connectingmobility.nl 

Bezoekadres:

Griffioenlaan 2
3526 LA Utrecht

Postadres:

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Volg ons op:

Twitter
LinkedIn